BK-Podloga 1:3

Дълбокопроникващ безцветен грунд 1:3

BK-Podloga 1:3

Калкулатор за консумацията

Необходими са Ви l от този продукт

ПРИЛОЖЕНИЕ

Концентрирана емулсия, предназначена да подобри адхезията, еднородността и фиксирането на минерални и други основи, преди нанасяне на интериорни бои, както и за запечатване на силно абсорбиращи повърхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ И НАНАСЯНЕ

Ако се използва като грунд преди нанасяне на вътрешни дисперсионни бои и подготовка на повърхностите за шпакловка на стените, съотношението е грунд : вода = 1: 3. Грундът обикновено се нанася с валяк, който има дълги косми, или чрез пръскане на един слой (в случай на много сухи абсорбиращи повърхности е възможно грундът да се нанася на два слоя за период от 2-3 часа). Времето за съхнене преди нанасяне на боята трябва да бъде най-малко 12 часа. Вижте информационния лист за продукта за по-подробни инструкции.

РАЗХОДНА НОРМА

Около 50-100 мл/м², в зависимост от абсорбцията и предназначението.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригиналната опаковка. Да се съхранява при температура + 5°C до + 25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.

ОПАКОВКА

1 л