BK-Podloga

Podloga za unutrašnje zidove

BK-Podloga

Калкулатор за консумацията

Необходими са Ви l от този продукт

ПРИЛОЖЕНИЕ

Концентрирана емулсия, предназначена за подобряване на адхезията, еднородността и твърдостта на минерални и други основи преди нанасянето на вътрешни бои. Използва се като основа преди нанасянето на маса за шпакловане и при подготовката на гипсокартон, циментово-влакнести плочи и минерални повърхности за по-нататъшна обработка

ПОДГОТОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди употреба BK-Podloga трябва да се разреди с вода в съотношението BK-Podloga: вода = 1 : 9. Същото разреждане се използва и при подготовката на повърхността за шпакловане. Продуктът най-често се нанася с валяк, баданарка или чрез пръскане (при много сухи абсорбиращи повърхности) е възможно да се извърши грундиране два пъти в интервал от 2-3 часа). Времето за изсъхване преди нанасяне на боята трябва да е минимум 12 часа. За по-подробни инструкции вижте техническото упътване за употреба на продукта.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 20-30 мл/м², в зависимост от абсорбцията и предназначението.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява при температура от +5°C до +25°C, защитен от слънчева светлина и замръзване.

ОПАКОВКА:

1 л; 3 л; 5 л