BK-Podloga

Подлога за внатрешни ѕидови

BK-Podloga

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

Концентрирана емулзија наменета за подобрување на адхезијата, униформноста и стврднувањето на минерални и други подлоги, пред нанесување на внатрешни бои. Се користи како подлога пред нанесување на глет маса и при припрема на гипс-картонски плочи, цементно-влакнести плочи и минерални површини за понатамошна обработка.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Пред употребата на BK-Podloga потребно е да се разреди со вода во однос BK-Podloga:водa=1:9. Истото разредување се користи и за подготовка на површините за глетувањe. Подлогата се нанесува со ваљак со долги влакна или со шприцање во еден слој (доколку површината е сува и впивлива, може да се нанесе и втор слој, 2-3 часа по првиот). Потребно време за сушење пред нанесување на бои е минимум 12 часа. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.

ПОТОШУВАЧКА

20-30m l/m2, во зависност од впивањето и намената.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

До 12 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5° до +25°, заштитен од сончевата светлина и од замрзнување.

ПАКУВАЊE

1 л;  3 л; 5 л