Special


Производи за специјална намена

За посебни задачи во ентериерот и екстериерот ја креиравме линијата SPECIAL, линија производи за специјална намена. Хидрофобните премази ги заштитуваат површините (камен, тули) од апсорпција на вода. Бојата за бетон, достапна во повеќе нијанси, служи како заштита и декорација, а средството против мувла може да се користи во рамките на системите за внатрешни ѕидови.

Решение за посебни задачи

ХИДРОФОБНИ ПРЕМАЗ


BK-STONE

BK-STONE

Лак за камен

Дознај повеќе
BK-AquaPhobe

BK-AquaPhobe

Безбојна хидрофобна импрегнација

Дознај повеќе

БОЈА ЗА БЕТОН


BK-Bet

BK-Bet

Aкрилна боја за бетон

Дознај повеќе

СРЕДСТВА ПРОТИВ МУВЛА


BK-SaniCid Express

BK-SaniCid Express

Средство за отстранување на ѕидни алги и мувла

Дознај повеќе
BK-PoliCid

BK-PoliCid

Конечно разблажената дисперзивна боја треба да се намали за количината BK-Poli Cid кој е умешан во бојата

Дознај повеќе
BK-SANICID

BK-SANICID

Концентрирано течно биоцидно средство за саштита и додатен третман за зидни површини обработени со фасадни материјали

Дознај повеќе

PROIZVODI ZA GAS BETON BLOKOVE


BK-BLOCKFIX

BK-BLOCKFIX

Maлтер за ѕидање на гас-бетонски блокови

Дознај повеќе