Политика на квалитет

Политика на квалитет

Со желба да стекнеме нови клиенти и да ги задржиме постоечките, деловната политика на Banja Komerc Bekament се базира на унапредување и постојано подобрување на квалитетот на работењето и заштитата на животната средина во која живееме и работиме, ние и нашите клиенти.

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ НА МЕНАЏМЕНT

Banja Komerc Bekament има комплетен циклус на производство на материјали за завршна обработка во градежништвото, започнувајќи со вадење на познатиот мермер од сопствениот каменолом на Венчац, преку преработка, мелење во гранулати и микронизирани полнила, до производство на течни и прашкасти материјали за завршни работи во градежништвото. Ние ги произведуваме нашите материјали на најсовремена опрема и со најквалитетна работна сила и ги вградуваме во објектите чија изградба ја водиме.

Со желба да стекнеме нови клиенти и да ги задржиме постоечките, деловната политика на Banja Komerc Bekament се заснова на унапредување и постојано подобрување на квалитетот на работењето и заштитата на животната средина во која живееме и работиме, како и безбедноста на нашите корисници, работници и посетители. Поради таа причина одлучивме во нашето работење да ги воведеме принципите и правилата на кои се засноваат стандардите ISO 9001 – Систем за управување со квалитет (QMS), ISO 14001 – Систем за управување со заштита на животната средина (EMS) и OHSAS 45001 – Систем за управување со здравје и безбедност при работа.

Banja Komerc Bekament го гради својот деловен успех и развој, ги подобрува задоволството и мотивацијата на корисниците, вработените и останатите заинтересирани страни, со исполнување на своите стратешки цели. Тие се:

 • Maксимален квалитет на производите и услугите,
 • Постојано зголемување на задоволството на корисниците со исполнување на нивните барања и очекувања,
 • Строга контрола на производството/градењето и управувањето со процесите со кои се обезбедува целосно исполнување на барањето на корисниците и на сите соодветни процеси, а се елиминираат ризиците по безбедноста и животната средина,
 • Постојано вложување во развојот и унапредувањето на техничката опременост,
 • Управување со сите идентификувани аспекти на животната средина,
 • Константност во постојаното подобрување и превенција од загадување,
 • Грижа за здравјето на вработените и безбедни услови при работа,
 • Посветеност на превенцијата од повреди и загрозување на здравјето и постојано подобрување на OHSAS ефективноста и OHSAS системите за управување,
 • Почитување на соодветните прописи и на останатите прифатени барања кои се однесуваат на заштитата на животната средина и на заштитата на здравјето и безбедноста при работа,
 • Стручно оспособување на вработените и зголемување на нивната креативност и иницијатива,
 • Постојано зголемување на ефикасноста и ефективноста на сите процеси на работа и зголемување на профитабилноста од вкупното работење,
 • Намалување на трошоците од работењето со напори на сите вработени своите обврски да ги извршат на време и добро: првиот и секој нареден пат,
 • Идентификување на ризиците кои се закануваат при извршувањето на работите и управувањето со препознатите ризици кои се однесуваат на реализација на целите, вработените, расположливите финансиски средства и способноста за производство и давање на услуги, со што се обезбедува разумна безбедност да се избегнат заканите, а да не се пропуштат можностите,
 • Создавање, одржување и унапредување на коректните партнерски односи со добавувачите и корисниците.

Во исполнувањето на поставените цели, сите вработени го даваат својот личен придонес со воведување, доследно спроведување и постојано подобрување на системот за управување со квалитетот, во согласност со барањата на стандардот ISO 9001, системот за управување со заштитата на животната средина во согласност со барањата на стандардот ISO 14001, системот за управување со заштитата на здравјето и безбедност на работата, во согласност со барањата на стандардот OHSAS 45001 и усогласеност со законската регулатива и одредбите на регулативата за градежни производи CPR 305/2011/EU.

Aранѓеловац, 19.11.2017

Директор
Дејан Чоловиќ

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.