BK-Silicon Universal

Универзална силиконска маса за заптивање

BK-Silicon Universal

ПРИМЕНA

Повеќенаменска, силиконска заптивна маса на ацетатна основа, се стврднува во присуство на влага. За заптивање на прозорци и врати, стаклени тули, мијалници, ѕидови и керамички подови и кујни. За надворешна и внатрешна употреба. Отпорна на стареење, различни временски и хемиски влијанија, собирање и пукање. Има добра адхезија на стакло, порцелан, плочки, метал и тврд ПВЦ. Не се користи за изработка на аквариуми затоа што содржи фунгицид. Да не се нанесува на метали подложни на корозија, бетон, цемент, малтер, природен камен поради испарување на киселини, итн. За надворешна и внатрешна употреба.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Добро исчистете ја фугата, рамномерно притиснете го силиконот и израмнете го. Oтпорен на темп. -40°C дo +180°C. Зa детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

ТЕМПЕРАТУРА НА РАБОТА

Од +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на суво место во оригиналната амбалажа на температура од +5°C do +25°C, заштитен од сончево зрачење и замрзнување. Рокот на употреба е втиснат на амбалажата.

ПАКУВАЊE

280 ml