BK-STONE

Лак за камен

BK-STONE

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНA

Лак за камен на база на акрилни смоли, адитиви и растворувачи. Се користи за сите видови на природен и вештачки камен, мермер, гранит, керамика, цигли. Навлегува длабоко во структурата на каменот, ја заштитува и конзервира. Отпорен е на лоши временски услови. Во еден слој дава влажен изглед со поинтензивна боја, додека во повеќе слоеви доаѓа до зголемување на сјајот. Пред употреба потребно е масата добро да се измеша. Се нанесува во 1-2 слоja, a следниот слој се нанесува по 2 часа. Се нанесува со четка или со пиштол. За подетални упатства видете го техничкиот лист на производот. Со едно пакување може да се поминат 8-10m².

ПОТРОШУВАЧКА

75-100 ml / m² за еден слој.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

48 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и од смрзнување.

ПАКУВАЊE

750 ml, 3 l i 10 l.