BK-SUPERFLEX PU

Полиуретанска маса за заптивање и лепење

BK-SUPERFLEX PU

ПРИМЕНA

Високо-модуларна еднокомпонентна маса на база на полиуретан за заптивање и лепење. Под влијание на влажноста од воздухот вулканизира во трајно еластична маса. Лепење на панели, ѕидни лајсни, прозорски клупи. Заптивање на експанзиски зглобови скоро во сите градежни конструкции. Заптивање на зглобови на бетон, природен камен, дрво, железо, алуминиум, цинк, емајл, керамика, ПВЦ во затворен и отворен простор. Трајна еластичност на сите климатски промени.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Површините мора да бидат чисти и суви, без прашина и маснотии, ако е потребно, употребете премаз. За време на полнењето на зглобот внимавајте да не влегува воздух. Заробениот воздух со промена на температурата може да се прошири и да ги искриви затворените површини. Зa детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Oд +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на температура од +5°C do +25°C, заштитен од со директно влијание сончево зрачење и замрзнување.

РОКОТ НА УПОТРЕБА

12 месеци ако се чуваат според препораките во оригиналниот неотворен пакет.

ПАКУВАЊE

300ml