BK- ULTRA X

Универзален еластична маса за лепење и заптивање

BK- ULTRA X

ПРИМЕНА

Bисоко квалитетна, професионална и универзална заптивна маса и лепило на база на хибридна технологија која се стврднува во присуство на влага и формира трајна, еластична гума. Погоден за користење како заптивка за сите зглобни спојки, пукнатини, груби работи во градежништвото и индустријата на речиси сите површини. Универзално конструкциско лепило за метал, синтетички материјали, бетон, дрво и столарија како што се: камп приколки, автомобили, бродови, кампер, приколки, челик, фасади, рамки за прозорци, мебел, внатрешно уредување, постојла, сендвич панели, монтажни панели, патни конструкции и конструкции за мостови. Погоден за заптивање на спојки во санитарни простории, како и за заптивање и лепење во ладни складишта и во близина на храна.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата мора да биде цврста, чиста и сува, без слабо врзани делови, масни дамки и сл.  BK-UltraX се аплицира во ленти на растојание од 10-20cm помеѓу лентите.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Oд +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на суво место во оригиналната амбалажа на температура од +5°C do +25°C, заштитен од сончево зрачење и мржнење.

ПАКУВАЊE

290ml