BEKATHERM

Човекот отсекогаш бил во потрага по заштита од природни непогоди. Оваа потреба со текот на времето се разви во потреба за удобност. Во потрагата по решение, грижејќи се за природата, ги развивме BEKATHERM фасадните системи кои обезбедуваат долготрајна и сигурна заштита на деловните станбените објекти, удобност и топлина кои куќата ја претвораат во дом. Енергетската ефикасност на BEKATHERM системите ги намалува трошоците и позитивно влијае на животната средина. Врвниот квалитет потврден со ETA сертификатот и механичката отпорност обезбедуваат и до 25 години гаранција.

BEKATHERM термоизолациските фасадни системи обезбедуваат:

  • Удобност на внатрешниот простор;
  • Заштеда на трошоците за греење и ладење;
  • Зголемување на вредноста на Вашата куќа / Вашиот објект;
  • Eлиминирање на „ладни мостови“ во ѕидови со што се спречува појава на кондензација на тие места, а со самото тоа и појава на мувла.

 

DOWNLOAD: Komponente termoizolacionog fasadnog sistema MKD