Special

СРЕДСТВА ПРОТИВ МУВЛА


BK-SaniCid Express

BK-SaniCid Express

Средство за отстранување на ѕидни алги и мувла

Дознај повеќе
BK-PoliCid

BK-PoliCid

Конечно разблажената дисперзивна боја треба да се намали за количината BK-Poli Cid кој е умешан во бојата

Дознај повеќе
BK-SANICID

BK-SANICID

Концентрирано течно биоцидно средство за саштита и додатен третман за зидни површини обработени со фасадни материјали

Дознај повеќе