Bekatherm EPS 30

Panele EPS të bëra nga polistireni i zgjeruar

Bekatherm EPS 30

PËRDORIMI

Bekatherm EPS 30 është pllakë termoizoluese të punuara nga polistireni i zgjeruar pa shtuar gjëra të tjera në procesin e prodhimit në pajtim me SRPS EN 13163. Gjen përdorim në ndërtimtari për nevojat e termoizolimit në rajonet ku janë kërkesat e ulëta termoizoluese si dhe kërkesat për karakteristika mekanike. Përdorimi më i mirë është si plotësim në muret ndarëse ku ekziston kërkesa e pjesërishme me izolim të zërit. Përdoret në përputhje me karakteristikat termike dhe mekanike.

INSTALIMI

Në varësi të qëllimit të përdorimit dhe vendit në ndërtim, pllakat e izolimit termik instalohen me ngjitje, fiksim mekanik ose shtrimin e lirë. Kur ngjitni, është e nevojshme të përdorni ngjitësa nga grupi i destinuar për ngjitjen e pllakave EPS, të tilla si BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ose BK-StirolFix Special, në varësi të karakteristikave të substratit dhe kushteve të funksionimit të objektit. . Nëse fiksimi bëhet mekanikisht, është e nevojshme të përdoren mjete fiksimi (vida speciale, kunja …) të prodhuara për atë qëllim. Pavarësisht nga zgjedhja e teknikës së instalimit, produkti instalohet në përputhje me rregullat e pranuara përgjithësisht të teknikës.