Hydro


Produktet për hidroizolim

Kuzhina, banja, bodrumi, tarraca ose kulmi janë në mesin e pjesëve më të ndjeshme të hapësirës afariste ose të banimit. Mbrojtje të sigurt dhe afatgjatë nga uji dhe lagështia e siguron HYDRO linja e produkteve e cila i mbulon nevojat më të kërkuara në domenin e hidroizolimit. Sistemi për vendosjen e qeramikës, gurit natyror ose mozaikut prej qelqi nga programi CERAMIC mundëson realizimin e punimeve më të guximshme. Produktet nga HYDRO / CERAMIC sistemet dallohen me besueshmëri, kohëzgjatje dhe ekonomitet (çmimi i mirë/ kualiteti dhe harxhimi më i vogël). Ngjitësit për qeramikë dhe shtresat hidroizoluese i kënaqin normativat teknike të standardeve evropiane dhe bartin shenjën CE.

Produktet


Masa hidorizoluese


BK-HidroStop Premium

BK-HidroStop Premium

Lyerja fleksibile një komponentësh me bazë akrile

Mëso më shumë
BK HidroStop Extra

BK HidroStop Extra

Lyerje fleksibile hidroizoluese njëkomponentëshe

Mëso më shumë
BK HidroStop 5/5

BK HidroStop 5/5

Lyerje fleksibile hidroizoluese dykomponentëshe

Mëso më shumë
BK HidroStop 2

BK HidroStop 2

Lyerje fleksibile dykomponentësh hidroizolues

Mëso më shumë
BK HidroStop 1

BK HidroStop 1

Masë hidroizoluese monokomponente

Mëso më shumë
BK-HidroStop Base

BK-HidroStop Base

Shtresë hidroizoluese njëkomponentëshe

Mëso më shumë

Program shtesë


BK – Tape

BK – Tape

Shiriti hidroizolues elastik

Mëso më shumë