HYDRO CERAMIC Bathroom

HYDRO CERAMIC BATHROOM

1. HYDRO CERAMIC Bathroom

Zgjidhja e sistemit për banjë HYDRO CERAMIC Bathroom nënkupton përdorimin e masës vetënivelizuese (nëse është e nevojshme), lyerjes hidroizoluese të kualitetit të lartë, të shiritit hidroizolues, ngjitësit për qeramika, masa kundër ujit për fugim që është rezistente në paraqitjen e mykut dhe ka rezistencë të lartë ndaj abrazionit dhe masat e silikonit për mbylljen, të rezistueshme në paraqitjen e mykut. Masa për fugim gjendet në 24 nuanca.

  • Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë;
  • Mbrojtja e besueshme dhe afatgjate nga uji;
  • Rezistent në paraqitjen e mykut;
  • I përshtatshëm për ngrohje nën dysheme *.

Komponentat e sistemit HYDRO CERAMIC bathroom

Komponentat e sistemit HYDRO CERAMIC bathroom
Shtresa Qëllimi i produktit Produkti Paketimi Masa Harxhimi në 1 m2
1 Lyerja kryesore

BK-Ultra Prime
Shtresë universale

10 l 0,12 – 0,2 l/m2
2 Masa vetënivelizuese

BK-Liv 10
Masa vetëniveluese për dysheme

25 kg 1,4 – 1,5 kg/m2/mm
3 Lyerja kryesore

BK-Ultra Prime
Shtresë universale

10 l 0,12 – 0,2 l/m2
4 SHTRESA HIDROIZOLUESE

BK HidroStop 1
Masë hidroizoluese monokomponente
ose
BK HidroStop 2
Lyerje fleksibile dykomponentësh hidroizolues

20

21.6
kg ~ 1,2 kg/m2/mm


~ 1,5 kg/m2/mm
5 Shiriti hidroizolues

BK – Tape
Shiriti hidroizolues elastik

0 l
6 SHTRESA HIDROIZOLUESE

BK HidroStop 1
Masë hidroizoluese monokomponente
ose
BK HidroStop 2
Lyerje fleksibile dykomponentësh hidroizolues

20

21.6
kg ~ 1,2 kg/m2/mm


~ 1,5 kg/m2/mm
7 Ngjitës për qeramikë

SiproFix BK 110
Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.
ose
SiproFix BK 155 Rapid White
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
ose
SiproFix BK 160 White
Ngjitës fleksibël bardhë për pllaka qeramike dhe graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

25 kg 3 – 5 kg/m2
8 Masa për fugim

BK-Fugomal
Masë jodepërtuese nga uji për mbyllje fugash

2 kg 0,5 – 1 kg/m2
9 Masë për mbyllje

BK-Silicon Sanitar
Sanitar në masën e silikonit për mbyllje
ose
BK-Silicon NEUTRAL Profi
Masë neutrale silikoni për mbyllje
ose
BK-Silicon Universal
Masë universale për mbyllje

280 ml

Për udhëzime të detajuara shikoni listën teknike të produkteve
* Për pllakat me dimensione të mëdha dhe për sisteme me ngrohje qendrore në dysheme, është i domosdoshëm përdorimi i ngjitësit për qeramikë Siprofix BK 160.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.