Ngjarje korporative

Hapja e fabrikës së re për prodhimin e stirodurit, lëshimi në punë I dy linjave të reja të prodhimit në kuadër të repartit për prodhimin e produkteve të lëngshme dhe shënimi I 30 vjetorit të fillimit të punës së kompanisë

BEKAMENT OLDTAJMER TUBIMI

Hapja e një fabrike për prodhimin e produkteve të pluhurta dhe të lëngshme dhe hapja e dyqanit të automatizuar

Hapja e një fabrike stiropori ndërtimor