Floor


Produktet për shtrimin e dyshemesë

Shkuam një hap më tej në punë dhe kemi zhvilluar sistemin për vendosjen e dyshemesë FLOOR. Produktet nga kategoria FLOOR janë të thjeshtë për përdorim, ndërsa përdoren nëpër objektet e banimit, afariste dhe të tjera. Masa e vetënivelizimit përdoret për rrafshimin e hollë të sipërfaqeve të betonit dhe të këmishave prej çimento para ngjitjes së mbulesave të dyshemesë, ndërsa ngjitësit janë pjesë e sistemit për mbulimin e dyshemesë. Për hapat e para, lojën e parë, vallëzimin e parë dhe për ngjarje të tjera që mbahen në mend, në bazën e fortë e cila zgjat.

BAZA E FORTË, HAP I SIGURT

MASA E VETËNIVELIZIMIT

Kërkoje paletën e produkteve

BAZË PËR NGJITËS PËR PARKET

Kërkoje paletën e produkteve

MASA E VETËNIVELIZIMIT


BK-Liv 30

BK-Liv 30

Masa vetëniveluese për dysheme

Mëso më shumë
BK-Liv 10

BK-Liv 10

Masa vetëniveluese për dysheme

Mëso më shumë

BAZË PËR NGJITËS PËR PARKET


BK-ParketFix PU Prime

BK-ParketFix PU Prime

Nënshtresë njëkomponentëshe prej poliuretani për ngjitjen e parketit

Mëso më shumë

NGJITËS PËR PARKET


BK-Parket Fix

BK-Parket Fix

Monokomponente ngjitës për parket

Mëso më shumë
BK-PARKETFIX PU

BK-PARKETFIX PU

Ngjitës poliuretan më dy komponentë për parket

Mëso më shumë