Ceramic


Produktet për qeramikë

Kuzhina, banja, bodrumi, tarraca ose kulmi janë në mesin e pjesëve më të ndjeshme të hapësirës afariste ose të banimit. Mbrojtje të sigurt dhe afatgjatë nga uji dhe lagështia e siguron HYDRO linja e produkteve e cila i mbulon nevojat më të kërkuara në domenin e hidroizolimit. Sistemi për vendosjen e qeramikës, gurit natyror ose mozaikut prej qelqi nga programi CERAMIC mundëson realizimin e punimeve më të guximshme. Produktet nga HYDRO / CERAMIC sistemet dallohen me besueshmëri, kohëzgjatje dhe ekonomitet (çmimi i mirë/ kualiteti dhe harxhimi më i vogël). Ngjitësit për qeramikë dhe shtresat hidroizoluese i kënaqin normativat teknike të standardeve evropiane dhe bartin shenjën CE.

Produktet


SHTRESA


BK-Bond

BK-Bond

(al/ko) Astar me ngjitshmëri të lartë për sipërfaqe me absorbim të dobët

Mëso më shumë

NGJITËSI PËR PLLAKAT E QERAMIKËS


SiproFix BK 170 Elastic

SiproFix BK 170 Elastic

Ngjitës me fleksibilitet të lartë për pllaka qeramike dhe graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Mëso më shumë
SiproFix BK 160 Super Flex

SiproFix BK 160 Super Flex

Ngjitës fleksibël për pllaka qeramike dhe graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Mëso më shumë
SiproFix BK 160 White

SiproFix BK 160 White

Ngjitës fleksibël bardhë për pllaka qeramike dhe graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Mëso më shumë
SiproFix BK 155 Rapid White

SiproFix BK 155 Rapid White

Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Mëso më shumë
SiproFix BK 110 Flex

SiproFix BK 110 Flex

Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

Mëso më shumë
SiproFix BK 110

SiproFix BK 110

Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

Mëso më shumë
SiproFix BK 90

SiproFix BK 90

Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për brendshëm.

Mëso më shumë

MASA PËR FUGIM


BK-Fugomal

BK-Fugomal

Masë jodepërtuese nga uji për mbyllje fugash

Mëso më shumë