Filmi i korporatave

Filmi i korporatave e tregon rrugën e zhvillimit të kompanisë Bekament që nga themelimi i saj e deri më sot, kur veç më është vendosur si kompani e fuqishme dhe e sigurt, por edhe më tej me inovacionet e vazhdueshme, me përkushtimin në punë dhe me planifikimin afatgjatë zhvillohet në drejtimin e liderit në rajonin e Evropës Juglindore.