CLASSIC


Produktet për suvatim me makinë

Zgjidhjet që zgjasin, bëhen klasikë. Vetëm për profesionistë, në linjën CLASSIC është paletë e gjerë e llaçit të dorës dhe të makinës për përdorim funksional ose dekorues në muret e brendshme e të jashtme. Siloset me pajisjen përcjellëse për shitje rinfuze, janë në dispozicion si përkrahje e punimeve në projektet më të mëdha.

PARTNERITET, NGA FILLIMI

SIPËRFAQE


BK-NIVELATOR

BK-NIVELATOR

Bazë për sipërfaqet me thithshmëri jo të njëtrajtshme

Mëso më shumë
BK-BETON KONTAKT

BK-BETON KONTAKT

Bazë strukturore për sipërfaqe të lëmuara

Mëso më shumë

LLAÇ DORE DHE MAKINE


BK-Mal 520

BK-Mal 520

Llaç çimentoje për mure të brendshme dhe të jashtme

Mëso më shumë
BK-Mal 420

BK-Mal 420

Suva çimento-gëlqerore e përforcuar për mure të jashtme

Mëso më shumë
BK-Mal 320

BK-Mal 320

Suva allçi-gëlqerore për mure të mbrendshme

Mëso më shumë
BK-Mal 220

BK-Mal 220

Suva çemento-gëlqerore për mure të mbrendshnme. Përmban hidroksid kalciumi dhe çimento bojë hiri Portland.

Mëso më shumë