Media

PROJEKTI I ZGJERIMIT TË QENDRËS SHËNDETËSORE ARANGJELOVAC

Burimi: Bekament / 08.08.2018 /

RINDERTIIMI I SPITALIT TË PËRGJITHSHËM ARANGJELOVAC

Burimi: Bekament / 12.07.2018 /

PARAQITJA NË RTV SHUMADIJA "RINDËRTIMI I SPITALIT TË PËRGJITHSHËM ARANGJELOVAC"

Burimi: Bekament / 12.07.2017 /

PARAQITJA NË RTS NË PROGRAMING "ZHIKINA SHARENICA" - RINDERTIIMI I SPITALIT TË PËRGJITHSHËM ARANGJELOVAC

Burimi: Bekament / 12.07.2017 /

PARAQITJA NË RTV SUNCE - PREZANTIMI I FONDACIONIT BEKAMENT DHE PROJEKTEVE ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

Burimi: Bekament / 11.08.2017 /