BK-AQUA EMAJL

Mbuluese për dru dhe metal

BK-AQUA EMAJL

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

BK-AquaEmajl është një lyerje mbuluese universale për dru dhe metal në bazë ujore. Ai është i përshtatshëm për dekorimin dhe mbrojtjen e drurit në ambiente të jashtme dhe të brendshme, si dhe për lyerjen e sipërfaqeve metalike nën ngarkesë më të vogël në enterieri. Është e përshtatshme për mbrojtjen dhe zbukurimin e dritareve, dyerve, grilave të dritareve, dyerve dhe dritareve të kopshteve, gardheve etj. Rrëshira me cilësi të lartë, në sinergji me pigmente të qëndrueshme ndaj rrezeve UV, siguron mbrojtjen optimale të drurit kundër lagështisë dhe ndikimeve të tjera të jashtme. Produkti nuk ka erë të pakëndshme.

PËRGATITJA DHE APLIKIMI

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër dhe e lëmuar,dhe çarje dhe zgavra në dru të mbushura me zam. Para përdorimit, produkti duhet të homogjenizohet mirë dhe, nëse është e nevojshme, ai mund të hollohet me ujë deri në 5% për aplikim me furçë ose rul dhe deri në 10%, në qoftë se aplikohet me spërkatëse. Para përdorimit të parë, elementet prej druri që janë të ekspozuara ndaj ndikimeve të jashtme duhet të mbrohen nga myku dhe parazitët me ndihmë të mjetit BK-Protecta. Para aplikimit të shtresës përfundimtare, duhet të aplikohet astari BK-AquaPrime dhe pastaj BK-AquaEmajl në dy shtresa. Koha e tharjes midis shtresave është 4-6 orë në kushte normale (23°C dhe një lagështi relative prej 50-60 %). Për udhëzime të hollësishme, shihni Fletën e të Dhënave Teknike të Produktit.

SHËNIM

Rritja e hollimit çon në zvogëlimin e mbulueshmërisë së shtresës. Përbërësit e ndryshëm të produktit të bashkohen paraprakisht.

TEMPERATURA E APLIKIMIT

Midis +5°C dhe +30°C. Mos punoni nën rrezet e diellit, në kushte shiu ose ere të fortë, si edhe atëherë kur lagështia relative është > 80%.

KONSUMI

60-80 ml/m² për një shtresë.

AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMIT

18 muaj në paketimin origjinal të mbyllur. Të magazinohet në temperatura midis +5°C dhe +25°C, e mbrojtur nga rrezet direkte të diellit dhe ngricat. Data e prodhimit është e stampuar në paketim.

PAKETIMI

650 ml