BK-Briv Special

Suva minerale për fasadë

BK-Briv Special

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

Suvaja minerale shtresë hollë dekoruese në bazë gëlqere-cement është e dedikuar për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të jashtme fasaduese.

STRUKTURA E SUVASË

Rajb dhe Ful.

PËGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja në të cilën vendoset suvaja duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e thatë, pa pjesë të lidhura dobët ose njolla yndyre. Para se të vendoset suvaja, baza është mirë që të lyhet me BK-Grund Universal. Me rastin e bazave me absorbim të fuqishëm, rekomandohet lyerja me BK- Nivelatorin, gjersa me rastin e bazave të dobëta e që shprishen, sipërfaqen duhet ta lyeni me BK-Penetrat para se të vendoset suvaja. Përgatitja realizohet duke shtuar rreth 24-28% ujë (6-6,5l ujë për 25 kg duke) gjatë një përzierje intensive deri në homogjenizim të plotë, masa të lihet të qëndrojë 10 min., pastaj të përzihet edhe një herë. Suvaja aplikohet me mistri çeliku me trashësi sa kokrriza më e madhe. Në varësi të strukturës së preferuar, suvaja pastaj përpunohet me mistri plastike: struktura Full – menjëhërë pas aplikimit të strukturohet me lëvizje të rrumbullakëta, struktura Rajb – pas aplikimit të përpunohet me lëvizje të rrumbullakëta deri sa të arrihet struktura e dëshiruar. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +30°C. Të mos punohet direkt në diell, shi dhe erë të fortë.

SHPENZIMI

Rreth 2,5-3,5 kg/m², në varësi të strukturës së dëshiruar dhe granulimit.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.

PAKETIMIN

25 kg