BK-Color

Pasta pigmentuese për tonifikimin e disperzionit për muret e brendshme

BK-Color

PËRDORIMI

Lënda e lëngshme për nuancimin e ngjyrërave të brendshme disperzive dhe e materiale dekoruese. Para përdorimit, shishja duhet të përzihet mirë.

NGJYRA

bojë okre, e verdhë, e kaltër, e kuqe, vjollcë, bojë terrakote, e gjelbër, bojë kafe, bojë kajsie, e zezë.

HARXHIMI

Në varësi të nuancës së dëshiruar, sasia maksimale e BK-Color për një paketë prej 25 kg BK-Pol është 300 ml (3 shishka), ndërsa për një paketë prej 15 l BK-Gold dhe BK-Cristal është 500 ml (5 shishka).

AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMI

Deri në 18 muaj në ambalazhin e paketuar origjinal Të magazinohet në temperaturë prej +5°C deri +25°C, e ruajtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMI

100 ml.

Download: