BK-Dur XPS

Pllakat nga polistireni i ekstruduar

BK-Dur XPS

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je m2 ovog proizvoda

PËRDORIMI

BK-Dur, vafl është pllakë termoizoluese e punuar nga shkuma e ekstraduar nga polistireni, struktura e hullizuar sipërfaqësore, rezistente ndaj ujit (lagështisë) dhe ngarkesat e larta të presionit. Është i dedikuar për izolimin e ndërtimit të ri dhe renovimin e ndërtesave ekzistuese.

Pllakat e forta e të shtypura nga shkuma e polistirenit me strukturën e qelizave të mbyllura, ia mundësojnë ndërtesës të marrë “frymë”. Kjo arrihet me përzierjen e veçantë dhe me përbërjen e qelizave në kombinim me sipërfaqen e përpunuar.

Përdoret për izolimin e themeleve, izolimin e dyshemeve me ngarkesë të lartë të presionit, me izolim perimetrik, izolimin e kulmeve të rrafshëta.

MONTIMI

Produkti duhet të përdoret deri në temperaturën e rekomanduar. Gjatë nënshtrimit në temperaturën e lartë nga ajo e rekomanduar, që arrin më së shumti 750 C, pllakat mund të zbuten, përgjithmonë të deformohen, të ndryshojnë dimensionet, të shkrihen ose të bëhen të brishta e të humbin cilësitë mekanike.

Produkti mund të ngjitet vetëm me ngjitës në bazën e cementit, bitumonit ose materialeve plastike. Ngjitësi nuk guxon të përmbajë lëndë kimike tretëse të cilat mund të reagojnë me pllakat në atë mënyrë duke i zbutur, shkaktojnë mbledhjen, madje edhe shkrirjen e cila për pasojë mund të ketë humbjen e cilësive bazë. Produkti montohet në përputhje me rregulloret e përgjithshme për realizimin e punimeve termoizoluese në ndërtimtari.

Download: