BK-EMAJL CLASSIC

Vernik për dru dhe metal

BK-EMAJL CLASSIC

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

BK-EmajlClassic është lyrës univerzal, antikorozive për mbrojtjen dhe dekorimin e metalit dhe drurit dhe eksterier (zdruktharisë së drurit, rrethojave, portave, konstrukcioneve metalike).

PERGATITJA DHE APLIKIMI

Baza duhet të jetë e thatë, e gërryer dhe e pastruar. Para përdorimit përmbajtja të përzihet mirë. Hollohet me Tretës vajor BK- Classic max deri në 5% (37.5 ml ujë për një paketim prej 750 ml). Shtrihet me brushë, rul ose me sprucim mbi BK-MetalPrime Classic ose BK-WoodPrimer Classic në 1-2 shtresa. Shtrirja e shtresë tjetër mbas 24h.

KONSUMI

110-143 ml/m2 për shtresën.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

36 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMI

750 ml