BK-Fas Acryl

Dispersion akril për mure të jashtëm

BK-Fas Acryl

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Bojë akrile dispersive për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të reja dhe të vjetra të fasadave. Për prodhimin e saj janë përdorur lëndë të para të cilësisë së lartë, ka aftësi të shkëlqyera mbuluese dhe është jodepërtuese nga uji, është e qëndrueshme ndaj rrezeve UV dhe ndikimeve atmosferike. Për shkak të qëndrueshmërisë së lartë, është e përshtatshme për aplikim në muret e brendshme të ndërtesave publike dhe rezidenciale.

PËGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja në të cilën vendoset dispersioni duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe e l lyer me bazën BK-Acryl (bazë strukturore) ose BK-Ultra Prime (bazë universale). Përgatitni bojën duke shtuar deri në 15% (l/l) ujë (0,15 l ujë për një paketim prej 1l, 0,45 l ujë për një paketim prej 3l, 0,75 l ujë për një paketim prej 5l, 2,25 l ujë për një paketim prej 15l) me përzierje të mirë deri në homogjenizim të plotë. BK-Fas Acryl zakonisht aplikohet me rrul me fije të gjata me dy shtresa. Shtresa e dytë vendoset pas tharjes së plotë të shtresës së parë, që në kushte normale (T=+23-25°C, lagështia relative e ajrit 50-60%) kërkon 4-6orë. Është e nevojshme të punohet në mënyrë të njëtrajtshme dhe pa ndërprerje në sipërfaqet e vazhdueshme. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +30°C. Të mos punohet direkt në diell, shi dhe erë të fortë.

SHPENZIMI

Rreth 150-300 ml/m², në varësi të thithshmërisë dhe ashpërsisë së sipërfaqes.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMIN

1 l; 3 l; 5 l; 15 l