BK-GletEx S

Masë për nivelimin e mureve të jashtëm

BK-GletEx S

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

Masë e pluhurt e mikropërforcuar me bazë minerale, për nivelim shtresëhollë të mureve të jashtëm. Përdoret për aplikim me dorë me një trashësi maksimale deri 5 mm. Nënshtresa në të cilën aplikohet BK-GletEx S duhet të jetë e ngurtë, e pastër dhe e thatë, pa pjesë të lidhura dobët ose njolla yndyre. Në qoftë se aplikohet në sipërfaqe minerale cilësore ose mbi bojëra dispersioni që mbahen mirë, nënshtresa duhet të trajtohet paraprakisht me BK-Ultra Prime, me qëllim për të siguruar qëndrueshmërinë e masës rrafshuese. Në rast të sipërfaqeve shumë absorbuese, ato mund të impregnohen me BK-Nivelator. Në rast të sipërfaqeve që shqiten, gërryhen dhe/ose pluhurohen, duhet të mënjanohen pjesët e lidhura dobët para se të kryhet impregnimi me BK-Penetrat. Përgatitja e masës realizohet duke shtuar pluhurin në rreth 40% ujë (2 l ujë për 5 kg duke, 10 l ujë për 25 kg duke) deri sa të arrihet një masë homogjene pa kokrriza. Masa të lihet të qëndrojë 10 minuta dhe para përdorimit të përzihet edhe një herë. Masa zakonisht aplikohet me dy shtresa, me dorë, me mistri metalike, me një shtresë maksimale deri 5 mm. Shtresa e dytë vendoset pas tharjes së plotë të shtresës së parë, dhe pas çdo shtrese rrudhosjet e mundshme duhen eliminuar me letër zmerile të trashësisë 80-180 në varësi të teknikës dhe qëllimit. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

SHPENZIMI

Rreth 1.5-2.5 kg/m², në varësi të ashpërsisë së sipërfaqes.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.

PAKETIMIN

5 kg; 25 kg