BK-LASUR CLASSIC

Vernik transparent për dru

BK-LASUR CLASSIC

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

është lyrës shtresëhollë transparent për mbrojtjen e drurit në enterier dhe eksterier (dritareve, dyerve, rrethojave, llamperisë). Mbron durin nga uji dhe veprimi i atmosferës dhe i jep karakteristikat estetike të duhura.

PERGATITJA DHE APLIKIMI

Baza prej druri duhet të jetë e thatë, e gërryer dhe e pastruar. Para përdorimit përmbajtja të tundet mirë. Strihet me brushë në dru të tharë, të gryer mirë dhe të pastër në enterier 1-2 shtresa, kurse në eksterier 2-3 shtresa. Shtrirja e shtresës tjetër mbas 12-24h.

KONSUMI

83 -100 ml/m2 për shtresën.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

36 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja