BK-METAL 3IN1

Ngjyra 3in1 për metal

BK-METAL 3IN1

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Është ngjyrë bazë-përfundimtare me tharje të shpejtë për metal që ndryshon anilinën, ngjyrës themelore dhe përfundimtare. Ka fuqi të mirë mbulimi, përhapje dhe përmbushje. Ajo karakterizohet me fortësi të jashtëzakonshme, elasticitet, adezion, rezistencë në goditje dhe mbrojtje nga ndikimet atmosferike.

PERGATITJA DHE APLIKIMI

Sipas nevojës të hollohet ngjyra me rrallues BK-RX, dhe ngjyrosja të bëhet në 2. shtresa: e para hijezim i lehtë, ndërsa shtresa e dytë ashtu që jetë në trashësi prej 120 mikron, shtresë kjo e cila është e mjaftueshme për të ndaluar depërtimin e mëtejshëm të korrozionit. Ngjyra BK-Metal 3in1 ka puthitje optimale me ngjyrën e vjetër, por edhe mund të përdoret për ngjyrosje druri dhe plastike. Mund të aplikohet direkt në llamarinat e zinkuara e të pastruara nga vajrat (pa përdorimin e para masave).

KONSUMI

100 -105 ml/m2 për shtresën.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

36 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMIN

750 ml