BK-METALPRIME CLASSIC

Shtresë bazë për metal

BK-METALPRIME CLASSIC

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Është lyrës një komponent për mbrojtjen themerole të konstrukcioneve të celikta dhe sipërfaqeve të metalta nga korozioni në enterier dhe eksterier. Përdoret i pavarur ose në sistem me BK-EmajlClassic. Baza duhet të jetë e thatë, e gëryer dhe e pastruar. Para përdorimit përmbajtja të përzihet mirë,atëherë hollohet me Tretës vajor max deri në 10%. Shtrihet me brushë, rul ose me sprucim në 1-2 shtresa.Shtrirja e shtresës tjetër mbas 24h.

KONSUMI

100 -125 ml/m2 për shtresën.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

36 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMI

750 ml