BK-METALPRIME NITRO

Shtresë bazë për metal

BK-METALPRIME NITRO

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Është ngjyrë antikorozive e cila përdoret për mbrojtjen e metalit si bazë ngjyrë për BK-NitroEmajl në enterier dhe eksterier.

PËRGATITJA DHE APLIKIMI

Para përdorimit përmbajtja të përzihet mirë. Hollohet me tretës BK-Nitro Extra nëse është e nevojshme. Lyerja e shtresës tjetër mundet mbas 6h.

KONSUMI

100 -125 ml/m2 për shtresën.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

36 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.