BK METALUX 3IN1

3në1 vernik për metal

BK METALUX 3IN1

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Eshtë ngjyrë e themeltë-përfundimtare me tharje të shpejtë për të metal që ndryshon anilinën, ngjyrës themelore dhe përfundimtare. Në veti përmban bluzhdra (tallash) të imta metali, të cilat një sipërfaqeje të trajtuar i japin një strukturë specifike relievore. Ajo është ideale për ngjyrosjen e hekurit të farkëtuar, ndërsa metalit të zakonshëm ia jep efektin-dukjen si të ishte i farkëtuar. Në të njëjtën kohë, shkëlqyeshëm i eliminon zbrazësitë në lidhje pjesët jo të rrafshëta dhe me vrazhdësi të metalit. Gjithashtu, mund të përdoret edhe për ngjyrosje të drurit, plastikës dhe metaleve të zinkuara t e veshura (pa bazë).

PËRGATITJA DHE APLIKIMI

Sipërfaqja metalike në të cilën është aplikuar bojë nuk kërkon pastrim të veçantë kundër korrozionit. Para përdorimit, është e nevojshme që së pari të përzihet masa, ajo nuk hollohet kur aplikohet me furça, ndërsa kur përdorni armë hollohet me një maksimum prej 5% (37.5 ml) të BK-RX. Pastaj aplikojeni bojën në dy shtresa, e para me hije dhe e dyta me një shtresë më të trashë në mënyrë që trashësia e veshjes të jetë 120 mikronë, e cila është e mjaftueshme për të ndaluar depërtimin e mëtejshëm të gërryerjes. Veshja e dytë duhet të aplikohet jo më vonë se 7 orë pas aplikimit të shtresës së parë. Bojra mund të aplikohet me një furçë, rul ose armë (ø 2.5).

KONSUMI

Rreth 90-95 ml / m2 në një shtresë,

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

36 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMIN

750 ml