BK-MICROFAS SILICON

DISPERSION SILIKONI ME MIKROFIJE për muret e jashtme

BK-MICROFAS SILICON

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

APLIKIMI

Ngjyrë dispersion silikoni me mikrofije për mbrojtjen dhe dekorimin e fasadave të reja dhe të vjetërave. Është krijuar në bazë të rrëshirë silikoni të cilësisë së lartë, me aftësi të madhe mbulimi, avull-lëshuese të madhe dhe hidrorezistencë të madhe. Është rezistent ndaj rrezatimit UV dhe efektet atmosferike. Për shkak të qëndrueshmërisë aplikohet për mure të brendshme të objekteve publike. Ky produkt i lidh mire dhe i mbulon vendet e çara të pjerrta (max. 5mm), dhe në këtë mënyrë pengon paraqitjen e pëlcitjeve të mëvonshme dhe të nuancave të dukshme në shtresat finale.

PËRGATITJA DHE ZBATIMI

Baza, e cila është dispersion aplikuar, duhet të jetë fortë, e tharë, e pastër, dhe trajtohet me BK-MicroGrund Universal. BK-MicroFas Silicon zakonisht vendoset me rul me fije të gjata, në dy shtresa me procedure të kryqëzuar. Përgatitja e ngjyrës kryhet duke shtuar rreth 5-10% ujë (0,25-0,5 l ujë për një paketim prej 5kg, 0,4-0,8 l ujë për një paketim prej 8kg, 1,25-2,5 l ujë për një paketim prej 25kg), duke e përzier mirë deri te homogjenizimi i plotë. Shtresa e dytë vendoset pas tharjes së plotë të shtresës së parë, e cila me rastin e kushteve normale (T=+23-25 ºC, lagështia relative e ajrit =50-60 %) kërkon 4-6 h. Duhet të punohet në mënyrë të barabartë dhe pa ndërprerje në sipërfaqe të vazhdueshme me “rul të plotë” me qëllim që t’i largohemi grumbullimit të mbushjes në një vend. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA GJATË PUNIMIT

+5°С për +30°С. Nuk duhet të punohet nën ndikimin direkt të diellit,shiut dhe frymës.

HARXHIMI

Rreth 0,4-0,45 kg/m² në varësi të pronave dhe sertësi de baza.

MAGAZINIMI DHE KOHËZGJATJA

Për 18 muaj në ambalazhin orrigjinal.

TEMPERATURA NË RUAJTJE

+5°C për +25°C, mbrojtur nga e ngrirjes dhe dritë dielli.

PAKETIMIN

5 kg; 8 kg; 25 kg