BK-NITRO EMAJL

Vernik për dru dhe metal

BK-NITRO EMAJL

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

yrës univerzal për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të metalit dhe drurit në enterier dhe sipërfaqeve në eksterier të cilat nuk i ekspoyohen direkt ndikimeve atmosferike. Baza duhet të jetë e thatë, e gërryer dhe e pastruar. Para përdorimit përmbajtja të tundet mirë. Shtrihet me brushë, me rul ose me sprucim mbi BK-MetalPrime Nitro në 1-2 shtresa. Shtrirja e shtresë vijuese mbas 4-6h. Me 750ml mund të lyhet 5-7m² në një shtresë.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

36 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.