BK-ParketFix PU Prime

Nënshtresë njëkomponentëshe prej poliuretani për ngjitjen e parketit

BK-ParketFix PU Prime

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

ZBATIMI

Shtresë njëkomponentëshe prej poliuretani pa ujë në bazë trëtësi, për përdorim të brendshëm. Përdoret për përforcimin e sipërfaqeve minerale dhe përmirësimin e ngjitshmërisë para ngjitjes së parketit me ngjitësin prej poliuretani BK-ParketFix PU. Lagështia e lejueshme e sipërfaqes para aplikimit të shtresës nuk mund të tejkalojë 3%. Shtresa është e përshtatshme për të gjitha sipërfaqet minerale, siç janë sipërfaqet prej betonit, llaçi prej çimentoje, sipërfaqet në bazë anhidriti etj.

PERGATITJA DHE PERDORIMI

Sipërfaqja, në të cilen kjo shtresë aplikohet, duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë, pa vaj, yndyrë dhe materiale të tjera. Shtresa nuk mund të hollohet. Aplikohet me furçe ose rul me fibra të shkurtra, në mënyrë të uniforme në një shtresë e hollë. Në rast të nënshtresave me absorbim të lartë, aplikimi përsëritet me një interval prej 2-3 orësh. Parketi ngjitet pas tharjes së plotë të veshjes (~ 12 orë). Për udhëzime të hollësishme, shihni Fletën e të Dhënave Teknike të Produktit.

TEMPERATURA E APLIKIMIT

Midis +10°C dhe +25°C, me një lagështi maksimale të ajrit prej 60%.

KONSUMI

Afërsisht 0,15-0,30 kg/m² në varësi nga niveli i absorbimit dhe lloji i sipërfaqes.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

Deri në 9 muaj në paketimin original. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMI

5 kg