BK-Perla

Masë pastoze dekorative me shkëlqim margaritari për përdorim të brendshëm

BK-Perla

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Masë akrile i lajshëm me ujë që ka për qëllim dekorimin e sipërfaqeve të brëndshme. Falë aditivëve specialë masa karakterizohet me një strukturë të imtë të ngjashme me sedefin. Baza të përshtatshme janë të gjitha sipërfaqet e niveluara me BK-GletEx Acryl ose BK-GletEx Universal.

NGJYRA

e argjentë, e artë, sedef + nuansat sipas tabelës së ngjyrave BK-Perla.

PËRGATITJA DHE APLIKIMI

Para aplikimit të bojës dekorative sipërfaqet e patinuara duhen lyer me bazën BK-Deco Acryl (koha e tharjes min. 6 orë). Bk Perla është material i përgatitur për përdorim. Masa të përzihet lehtë. Shtresa e parë aplikohet me spatul të fortë plastike e cila e ka njërën anë të rrumbullakët. Shtresa e dytë dhe e tretë aplikohet pas tharjes së plotë të shtresës së parë dhe rezultatet e dëshiruar të teksturës arrihen me ndihmën e një spatule plastike të rrumbullakët, dhe me teknika të ndryshme të aplikimit. Koha e tharjes midis shtresave është 6-8 orë.

TEMPERATURA OPTIMALE E PUNËS

nga 8°C deri 35°C. Shtresa është e tharë plotësisht pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

SHPENZIMI

rreth 250-300 ml/m², në varësi të teknikës së aplikimit.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMI

1 l