BK-Pol

Dispersion për mure të brendshme

BK-Pol

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

Bojë dispersive për përdorim të brëndshëm, që ka për bazë një emulsion polimer të cilësisë së lartë. Ka një aftësi të shkëlqyer mbuluese dhe depërtueshmëri të avullit, është e qëndrueshme ndaj fshirjes së thatë.

PËGATITJA DHE VENDOSJA

Para përdorimit, duhet të përzieni masën dhe të homogjenizoni materialin nga ngarkesa dhe/ose paketa të ndryshme. Pastaj, duhet të holloni bojën, duke shtuar ujë deri në 35% për shtresën e parë (5.25 l për paketimin prej 15l, 1.75 l për paketimin prej 5l, 3.5 l për paketimin prej 10l), ndërsa shtresa e dytë mund të hollohet deri në 25% (1,75 l për paketimin prej 5l, 2.25 l për paketimin prej 10l, 3.75 l për paketimin prej 15l). Sipërfaqja në të cilën vendoset boja duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë, pa pjesë të lidhura dobët ose njolla yndyre dhe e lyer me astarin BK-Podloga. Aplikimi zakonisht bëhet me rrul me fije të shkurtra me dy shtresa. Shtresa e dytë aplikohet pas tharjes së plotë të shtresës së parë. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

SHPENZIMI

120-180 ml/m2 në dy shtresa, në varësi të nivelit të ashpërsisë dhe thithjes së nënshtresës.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMIN

1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 15 l