BK-PU CLEANER

Lënda për pastrimin e pistoletës për PUR shkumën

BK-PU CLEANER

PËRDORIMI

Pastruesi për shkumën PUR është një lëndë e ftohtë me aktivitet të lartë për pastrimin e pistolave nga shkuma PUR, si edhe për mënjanimin e papastërtive dhe mbeturinave prej shkumës së freskët PUR.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Vendosni spërkatësen dhe spërkatni adapterin e pistolës derisa të mos mënjanohen mbeturinat e shkumës. Mënjanoni spërkatësen dhe vidhosni kanën në adapterin e pistolës. Shtypni këmbëzën e pistolës derisa të mos dalë një lëng i pastër. Në rast të papastërtive të mëdha, lini lëndën të veprojë disa minuta. Mbeturinat e freskëta të shkumës PUR mund të spërkaten në mënyrë të drejtë dhe intensive me anë të spërkatëses. Shkuma PUR e tretur në këtë mënyrë mund të mënjanohet me një leckë. Mund të përdoret për të gjitha pistolat standarde. Me spërkatësen e furnizuar, mund të përdoret edhe si kantë spërkatëse. Tret dhe mënjanon shkumën e freskët PUR. Mund të përdoret edhe në rast të mbeturinave ngjitësi, yndyre, vaji dhe dylli.

KUSHTET E MAGAZINIMIT

Në kushte të thata dhe të mbrojtura nga ngricat, në temperatura midis +5°C dhe +20°C.

PAKETIMI

500 ml