BK-PUR EPS KLEBER

POLIURETANIT NGJITËS PËR PLLAKA EPS

BK-PUR EPS KLEBER

PËRDORIMI

BK-Pur EPS Kleber është një shkumë njëkomponentëshe prej poliuretanit me ekspandim të ulët, posaçërisht e zhvilluar për ngjitjen e materialeve izoluese të lehta dhe elementeve dekorative prej polistirenit. Shkuma ka një strukturë të jashtëzakonshme edhe në një temperaturë prej 5°C. Ka një ngjitshmëri jashtëkzakonisht të mirë në beton, llaç, mure, dru, polistiren, PVC jo të zbutur, bitume të modifikuara etj. Për ngjitjen dhe montimin e efektshëm të sistemeve izoluese në struktura vertikale.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Përdoret në sipërfaqe të thata dhe pa pluhur. Të mbulohen orenditë dhe sipërfaqet e tjera që mund të ndoten. Në rast magazinimi në temperatura të ulëta, ju rekomandojmë të mbani kanën në temperaturën e sobës për një orë para përdorimit të saj. Vidhosni në pistolën e aplikimit me ndihmë të vjaskës NSB. Kana duhet tundur mirë (së paku 30 herë). Sasia përcaktohet me anë të vidhës mbyllëse. Kod lepljenja polistirenskih ploča, naneti penu po području daske s odstupanjem 2-4 cm od ivice ploče, i unutar konture u uzastopnim trakama sa oko 30cm rastojanja između njih. Modelin përsëriteni më së paku me një shirit në mes për gjatësinë e pllakës. Përmasat e rekomanduara të «dhëmbëzorit» për ngjitjen e komponentëve izoluese është cca 2 deri 4 cm. Pllakën vendoseni për muri dhe menjëherë shtypeni dhe rrafshojeni me ndihmën e një dërrase të gjatë. Sipërfaqja e pllakës mund të rrafshohet deri cca 6-10 minuta nga ngjitja, varësisht nga temperatura e mjedisit (ajrit dhe bazës). Procedura teknologjike përshkruhet në fletën teknike të produktit. Për të mënjanuar shkumën PUR të ngurtësuar përdoret Pastruesi i Shkumës PUR ose peshqirët e fortë Ekstra. Pastruesi i Shkumës PUR nuk mund të hyjë në kontakt me polistirenin, sepse ajo e tret shumë shpejt! Shkuma e ngurtësuar mund të mënjanohet vetëm mekanikisht. Përdorni mjete mbrojtëse në kohën e punës.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

është midis 5°C dhe 35°C.

KOHËZGJATJA DHE MAGAZINIMI

18 muaj, në kushte të thata dhe në temperatura midis 5°C dhe 25°C.

PAKETIMI

825 ml