BK-S Plast

Suva fasade në bazë silikati

BK-S Plast

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

Suva me shtresë të hollë dekorative në gjendje të squllët e dedikuar për mbrojtjen e sipërfaqeve të mureve. E karakterizon adhezioni i mirë për bazën, punohet mirë, ka fortësi të lartë shkëlqyer, nuk digjet dhe ka depërtueshmëri të mirë të avullit. Është e qëndrueshme ndaj rrezatimit UV dhe ndikimeve atmosferike. Për arsye të karakteristikave të saj rekomandohet për sanimin e objekteve të vjetra dhe për mbrojtjen e monumenteve të kulturës.

STRUKTURA E SUVASË

Rajb dhe ful.

PËGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja në të cilën vendoset suvaja duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe e lyer me bazën BK-Grund Silicat. BK-S Plast para përdorimit të përzihet dhe sipas nevojës të hollohet me një sasi të vogël uji (1-2 %, 0,25 – 0,5 l ujë). Suvaja aplikohet me mistri çeliku me një trashësi sa kokrriza më e madhe. Në varësi të strukturës së dëshiruar, suvaja pastaj përpunohet me mistri plastike: struktura ful – menjëherë pas aplikimit të strukturohet me lëvizje të rrumbullakëta; struktura rajb – pas aplikimit të përpunohet me lëvizje të rrumbullakëta deri sa të arrihet struktura e dëshiruar. Është e nevojshme që të punohet në mënyrë të njëtrajtshme dhe pa ndërprerje në sipërfaqet e vazhdueshme të murit. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

VËREJTJE

Është e domosdoshme të bëhet barazimi i materialit që është i nevojshëm për një sipërfaqe fasade të vazhdueshme duke përzier përmbajtjen e disa kovave.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +15°C deri +30°C, lagështia relative max. 70%. Të mos punohet direkt në diell, shi dhe erë të fortë. Fasada duhet mbrojtur në mënyrë adekuate me rrjeta. Lagështia e madhe dhe temperaturat e ulëta mund të zgjasin ndjeshëm kohën e tharjes së suvasë.

SHPENZIMI

Rreth 2.4-3.3 kg/m² në varësi të strukturës dhe granulimit.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMIN

25 kg