BK-SANICID

Koncentruar agjent të lëngshme biocide për mbrojtjendhe trajtimin e mëtejshëm të sipërfaqeve murore të përpunuara me materiale për fasada

BK-SANICID

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

VËREJTJE

Koncentruar agjent të lëngshme biocide për mbrojtjendhe trajtimin e mëtejshëm të sipërfaqeve murore të përpunuara me materiale për fasada, bojëra shpërndarëse, gurë, tulla, beton, mepërjashtim të drurit, nga veprimi i dëmshëm i mikroorganizmave.

UDHËZIM PËRDORIMI

Përgatitet lëngu i holluar. Për të përgatitur lëngun e holluar fillimisht tundet mirë shishja me lëndën biocide dhe pastaj BK-Sani Cid hollohet me ujë në relacin 1:5 (një pjesë BK-Sani Cid dhe 5 pjesë ujë). Sipërfaqet lyhen me hollim derisa ai të shkumëzohet. Sipërfaqja e lyer e tharë nuk është e dëmshme për njeriun. Për tharjen e sipërfaqes në varësi të kushteve duhen 2-4 orë. Pas 24 orësh sipërfaqja e fasadës së lyer duhet shpërlarë me ujë, ndërsa sipërfaqet e brëndshme mund të lahen me një leckë të lagur. Sipas nevojës lënda mund të vendoset disa herë duke përsëritur procedurën me distancë 24 orësh. Vendoset me furçë, rrul ose sfungjer derisa të laget plotësisht sipërfaqja dhe lënda të
shkumëzohet.

DHPENZIMI

450 ml lëngu të holluer 1:5 (i përgatitur sipas udhëzimit të përdorimit) për m2 të sipërfaqes. Një shishe me produkt
është e mjaftushme për rreth 7 m2.

VËREJTJE

Produkti nuk është i përshtatshëm për tu përzier me lëndë të tjera për lyerje.

VENDOSJA MËNJANË E PRODUKTIT DHE AMBALAZHIT

Në pajtim me rregulloret lokale / rajonale / evropiane / kombëtare.

AFATI I PËRDORIMIT DHE RUAJTJA

Deri në 12 muaj në ambalazhimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, larg dritës së diellit dhe ngrirjes. Data e prodhimit dhe numri janë të shtypura në ambalazh.

Download: