BK-THERMALUX

Ngjyra për radiatorë

BK-THERMALUX

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

përdoret për mbrojtje dekorative të radiatorëve dhe sipërfaqeve të ngjashme metalike. I prodhuar na bazë të rrëshirave alkide, pigmenteve organike dhe joorganike, tretësve dhe aditivëve që zmadhon qëndrueshmërinë ndaj temperaturës. Sipërfaqja metalike duhet të jetë e thatë dhe e pastër pa ndryshk dhe yndyra. BK-Thermalux aplikohet mbi shtresën e tharë të ngjyrës themelore BK-MetalPrime Classic. Ngjyra aplikohet me furçë, rul ose me spërkatje në një ose dy shtresa. Shtresa e dytë aplikohet pas tharjes prej 24 orësh. Deri në viskozitetin e dëshiruar hollohet me holluesin vaji. Në varësi nga temperatura e mjedisit, shtresa është e thatë në prekje pas 4 orësh, kurse filmi e arrin ngurtësinë e plotë për 72 orë. Me 750ml mund të mbulohen afërsisht 6m² në një shtresë të vetme.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

48 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.