BK-VELATURA

Shtresë transparente për teknika dekorative

BK-VELATURA

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

Shtresë akrilike transparente e lajshme me ujë, me aditivë prej silikoni, për prodhimin e efekteve speciale me teknika dekorative të ndryshme. Rekomandohet për përdorim të jashtëm dhe të brëndshëm.

NGJYRA

Nuancohet sipas katalogut të nuancave BK-Velatura.

PËRGATITJA DHE APLIKIMI

BK-Velatura është një material i përgatitur për aplikim. Masa të përzihet ngadalë. Në rast që aplikohet në një sipërfaqe shumë absorbuese (p.sh. BK-Travertino), sipërfaqja duhet impregnuar paraprakisht me BK-Penetrat, me qëllim për të zvogëluar dhe barazuar absorbueshmërinë. Materiali aplikohet gradualisht me një furçë me qime të gjata, rul ose sfungjer në sipërfaqe më të vogla prej 1-2 m2. Pamja finale arrihet duke e pastruar me sfungjer përderisa materiali është ende në gjendjen e fortë. Sipas dëshirës mund të aplikohet edhe shtresa e dytë, pasi që të thahet shtresa e parë.

TEMPERATURA OPTIMALE E PUNËS

Nga 5°C deri 30°C. Shtresa është e tharë plotësisht pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

SHPENZIMI

Rreth 50-100 ml/m², në varësi të teknikës së aplikimit.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMI

1 l