BK- WOOD EFFECT EXTRA

Mjet për ndarjen e lehtë të kallëpeve nga llaçi

BK- WOOD EFFECT EXTRA

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PËRDORIMI

BK-Wood Effect Extra është një mjet që mundëson konturimin e kallëpit prej gome, duke parandaluar që llaçi mineral dekorativ BK-Wood Effect të ngjitet në kallëp gjatë aplikimit.

PËRGATITJA DHE APLIKIMI

BK-Wood Effect Extra aplikohet në kallëpin prej gome, në mënyrë që kallëpi të ndahet lehtë nga llaçi dekorativ mineral BK-Wood Effect gjatë formësimit të strukturës së dërrasës prej druri. BK-Wood Effect Extra aplikohet i pa holluar në kallëp me një furçë Pas çdo stampimi, shtresa e re duhet aplikuar në mënyrë të barabartë dhe, nëse është e nevojshme, mbetjet e llaçit dekorativ do të ndahen në mënyrë mekanike nga kallëpi. Mungesa ose sasia e pamjaftueshme e ngjitësit mund të çojë në ngjitjen e kallëpit në llaç, çarjen e masës dhe një efekt përfundimtar të keq.

TEMPERATURA E APLIKIMIT

Temperatura e ajrit dhe nënshtresës gjatë aplikimit duhet të jetë midis +5ºC dhe +30ºC. Të mos punohet nën rrezet e diellit ose në kushte mjegulli, ere dhe shiu.

KONSUMI

Afërsisht 0,1 l/m2 e strukturës së gatshme prej llaçi

PAKETIMI

5 l