BK-Acryl

BK-Acryl Bazë strukturore për suva akrile dhe bojëra

BK-Acryl

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

Bazë strukturore akrile që ka për qëllim nivelimin, neutralizimin, fortësimin dhe mosdepërtimin nga uji të sipërfaqes para aplikimit të bojërave akrile për fasada dhe suvave dekorative. Rekomandohet që BK-Acryl bazës ti jepet një ton me nuancë të njëjtë me atë të shtresës përfundimtare.

PËGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja në të cilën vendoset BK-Acryl duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe pa mbetje vaji. BK-Acryl baza para përdorimit të përzihet dhe hollohet me 15-20 % ujë (3,75-5 l ujë për një paketim prej 25kg) . Baza kështu e holluar të vendoset mbi mur me rrul me fije të gjata ose furçë, në një shtresë. Koha e nevojshme e tharjes para vendosjes së shtresës përfundimtare është 12 orë. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +30°C. Të mos punohet direkt në diell, shi dhe erë të fortë.

SHPENZIMI

Rreth 0,2-0,25 kg/m², në varësi të thithshmërisë dhe ashpërsisë së sipërfaqes.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMIN

8 kg, 25 kg.