BK-AcrylKit

MASË AKRILIKE PËR MBYLLJE

BK-AcrylKit

PËRDORIMI

Përdoret për shtupimin e plasaritjeve në mure. Ka qëndrueshmëri të jashtëzakonshme ndaj kushteve klimatike. Përdoret për shtupimin e fugave midis mureve dhe dyerve ose dritareve, si edhe për grilat e dritareve dhe plasaritjet. Ka ngjitshmëri të lartë në shumicën e materialeve ndërtimore, duke përfshirë: llaç, beton, dru etj. Ngjitje e përsosur pa bazën fillestare, madje edhe në shtresa të lagështa. I përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. Mund të lyhet. Ngjyroset me ngjyra uji dhe me ngjyra sintetike. Nuk shkakton ndryshk mbi metale.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Fugat pastrohen mirë dhe skajet mbulohen me shirit ngjitës. Akrili duhet të aplikohet në mënyrë të njëtrajtshme dhe pastaj të rrafshohet. Pas kësaj, shiriti ngjitës mënjanohet menjëherë. I qëndrueshëm në temp. -20°C deri +75°C.Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA E PUNËS

Midis +5°C dhe +40°C.

KOHËZGJATJA DHE MAGAZINIMI

Të mbajtur në një enë të mbyllur në një vend të freskët, e thatë në një temperaturë prej +5°C deri +25°C. Data e prodhimit e shtypur në ambalazh.

PAKETIMI

280 ml