BK-CLASSIC

Hollues vajor

BK-CLASSIC

PËRMBAN

Hidrokarbure, C9-C12, N-alkane, izoalkane, ciklike, aromatike (2-25%).

PËRDORIMI

Ky produkt përdoret për hollimin e ngjyrave dhe llaqeve, larjen e veglave.

AFATI I PËRDORIMIT DHE MAGAZINIMIT

Afati i përdorimit është i pakufizuar, në qoftë se magazinohet në paketimin origjinal dhe mbrohet nga rrezet e diellit.

Download: