BK-Grund Universal

Bazë strukturore universale

BK-Grund Universal

Kalkulatori i harxhimit

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PËRDORIMI

Bazë strukturore universale që ka për qëllim nivelimin, neutralizimin, forcimin dhe jodepërtueshmërinë nga uji të sipërfaqes para aplikimit të të gjitha llojeve të bojrave për fasada dhe suvave dekorative, përveç bojrave/suvave silikate. Rekomandohet tonizimi i bazës BK-Grund Universal me të njëjtën nuansë si shtresa përfundimtare.

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Sipërfaqja në të cilën vendoset BK-Grund Universal duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe pa mbetje vaji. Baza BK-Grund Universal para përdorimit të përzihet dhe të hollohet me rreth 15-20% ujë (3,75-5 l ujë për një paketim prej 25kg). Baza kështu e holluar të aplikohet në mur me rrul me fije të gjata ose me furçë, me një shtresë. Sipas nevojës, në rastin e sipërfaqeve të vjetra dhe me thithshmëri të lartë, mund të bëhet grundim dy herë me një largësi kohore 2-3 orësh. Koha e nevojshme e tharjes deri në aplikimin e shtresës përfundimtare është 12 orë. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.

TEMPERATURA E PËRDORIMIT

Nga +5°C deri +30°C. Të mos punohet direkt në diell, shi dhe erë të fortë.

SHPENZIMI

Rreth 0,2-0,25 kg/m², në varësi të thithshmërisë dhe ashpërsisë së sipërfaqes.

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.

PAKETIMIN

8 kg, 25 kg