BK-RX

hollues përdoret për hollimin e lyerjes 3në1

BK-RX

hollues përdoret për hollimin e lyerjes 3në1 (BK-Metal 3u1 dhe BK-Metalux 3u1).

KOHËZGJATJA DHE RUAJTJA

36 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.