BK-Silicon Sanitar

Sanitar në masën e silikonit për mbyllje

BK-Silicon Sanitar

PËRDORIMI

Në bazë të acetatit. Për shtupimin e të gjitha vendbashkimeve dhe vendeve kritike të banjës, kuzhinës, tualetit etj. Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. I qendrueshëm ndaj plakjes, tkurrjes, plasaritjes, zbehjes, ndryshkut dhe ujit. Ngjitet mirë në qeramikë, qelq, vernik dhe pllaka. Nuk ngjyroset. Nuk aplikohet në metale që mund të korrodohen, beton, çimento, llaç dhe gurë natyror për shkak të avullimit të acidit.

NUANCAT

e bardhë, e zezë, menhetën, bezh, jasmin, transparent, ngjyrë

PËRGATITJA DHE VENDOSJA

Pastroni fugën mirë, shtypni silikonin në mënyrë të njëtrajtshme dhe e rrafshoni. I qëndrueshën ndaj temperaturave midis -40°C dhe +180°C. Respektoni udhëzimet teknike.

TEMPERATURA E PUNËS

është midis +5°C dhe +40°C.

KOHËZGJATJA DHE MAGAZINIMI

18 muaj, të mbajtur në një enë të mbyllur në një vend të freskët, e thatë në një temperaturë prej +5°C deri +25°C.

PAKETIMI

280ml.